Hulp in de klas

PXL-Education voorziet voor stagescholen de mogelijkheid om een leraar kort te laten vervangen door een student PXL-Education.
Met deze tool willen we de scholen uit ons werkveld en studenten PXL-Education met elkaar in contact brengen om deze vervangingen te regelen.
PXL-Education voorziet voor stagescholen de mogelijkheid om een leraar kort te laten vervangen door een tweede- of derdejaarsstudent.
Onder een korte vervanging verstaan we een vervanging van één dag wanneer een leraar een navorming volgt.
Op deze manier willen we het levenslang- en levensbreed leren van leraren mee faciliteren. Voor onze studenten is het een mooie kans om extra ervaring op te doen in diverse contexten.

Met deze tool willen we de scholen uit ons werkveld en studenten PXL-Education met elkaar in contact brengen om deze vervangingen te regelen.
Ik ben een school

Ontvangt u dit schooljaar stagiairs van PXL-Education, dan kan u gebruik maken van deze tool. Nadat u zich geregistreerd heeft, kan u vervangingen aanvragen. Wanneer een student zich kandidaat stelt, krijgt u hier automatisch bericht van en kan u verdere praktische afspraken maken.

Ik ben een PXL-student

Hogeschool PXL

Wanneer je aangemeld bent, kan je het aanbod aan vervangingen bekijken en je kandidaat stellen om één of meerdere vervangingen op te nemen.Ik ben een PXL-student
Ik ben een PXL coördinator

Hogeschool PXL

Coördinatoren kunnen
- Aanmeldingen van scholen goedkeuren
- Het aantal vervangingen per school beheren
- Overzichten bekijken
- …

Ik ben een PXL coördinator