Informatie voor scholen

PXL-Education voorziet voor stagescholen de mogelijkheid om een leraar kort te laten vervangen door een student. Voor onze studenten is het een mooie kans om extra ervaring op te doen in diverse contexten.
Deze tool wil scholen en studenten PXL-Education met elkaar in contact brengen om deze vervangingen te regelen.

Stap 1: Registreren

Registreren

Registreren

Stap 2: Aanmelden

Nadat u een e-mail hebt gekregen met de goedkeuring van uw registratie, kan u zich aanmelden.
Uw e-mailadres is de gebruikersnaam.

Aanmelden

Aanmelden

Stap 3: Aanvraag voor vervanging doen

Met dit aanbod aan vervangingen willen we het levenslang en levensbreed leren van leraren faciliteren. Het aanbod is dan ook vooral bedoeld om leraren te vervangen die op navorming gaan. Dit zijn vervangingen van 1 dag die vooraf ingepland zijn. Zo kunnen onze studenten dit inpassen in hun lessenrooster en kunnen zij zich ook voorbereiden.

Hoe vraagt u een vervanging aan?

Terug naar home

Terug naar home

Stap 4: Afspraken maken

Alle aangevraagde vervangingen voor het kleuteronderwijs worden aan de tweede- en derdejaarsstudenten van de educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs bekendgemaakt.
Aangevraagde vervangingen voor het lager onderwijs worden aan de tweede- en derdejaarsstudenten van de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs bekendgemaakt.
Alle aangevraagde vervangingen voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs worden bekend gemaakt aan de tweede- en derdejaarsstudenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs, aan de studenten van de verkorte educatieve bachelor en aan de studenten van het educatief graduaat.
Wanneer een student zich kandidaat stelt voor een vervanging, wordt u hier via mail van op de hoogte gebracht. U ontvangt de contactgegevens van de student.
Vanaf dan kan u de student contacteren om de nodige praktische afspraken te maken.